Opracowanie dokumentacji


Przygotowanie biznesplanu firmy
Dokumentacja cen transferowych
• Opracowanie studium wykonalności.
Teaser inwestycyjny
Przygotowanie planu rozwoju eksportu
• Model finansowy.
• Prognoza przepływów pieniężnych.
• Dofinansowanie z urzędu pracy.
• Dofinansowanie z ZUS.
Tarcza antykryzysowa – wnioski

Finansowanie rozwoju


Faktoring
Fundusze pożyczkowe
Pożyczki JEREMIE
Pożyczki na start firmy
• Dotacje na start firmy.
Pożyczki ekologiczne
• Anioły biznesu.
• Venture capital.
Finansowanie eksportu
• Dotacja na działalność eksportową.
Pośrednictwo finansowe
Kalkulator rat kredytu lub pożyczki

Zarządzanie finansami firmy


• Poprawa płynności finansowej.