Poszukiwanie odbiorców na rynkach zagranicznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria)


Oferta jest kierowana do firm, które zamierzają pozyskać nowych odbiorców swoich produktów lub usług w segmencie B2B. Usługa polega na wyszukaniu odbiorców na rynkach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria), którym zostanie przedstawiona oferta Państwa firmy.
Usługa poszukiwania odbiorców na rynkach niemieckojęzycznych jest usługą partnerską oferowaną we współpracy z naszym partnerem biznesowym.

Rynki niemieckojęzyczne, do których zaliczamy Niemcy, Austrię i Szwajcarię to około 100 mln potencjalnych konsumentów, a łączna wartość gospodarek tych krajów dziewięciokrotnie przewyższa wartość PKB Polski.

Podstawowy zakres usługi

• Nawiązanie kontaktu z osobą decyzyjną w firmie odbiorcy
• Prezentacja produktu/usługi
• Nawiązanie współpracy
• Przekazanie leada sprzedażowego

T

Rozszerzony zakres usługi

• Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi
• Prowadzenie rozmów handlowych
• Negocjowanie umów i warunków współpracy z nowymi odbiorcami

Ubezpieczenia dla firm

Majątek firmy, pojazdy, assistance i OC firmy, ubezpieczenie w transporcie i inne

Niemcy

Rynek niemiecki jest bardzo interesujący dla polskich eksporterów z racji swojej wielkości oraz rosnącego zapotrzebowania na towary i usługi. W Niemczech mieszka ponad 80 mln osób, a jednocześnie PKB na głowę mieszkańca (per capita) jest znacznie większy niż PKB per capita dla Polski. Te dwa czynniki łącznie sprawiają, że gospodarka Niemiec jest siedmiokrotnie większa od gospodarki Polski, a rynek znacznie bardziej chłonny niż nasz rynek krajowy. Niemcy są dla polskich firm zarówno największym rynkiem eksportowym (około 25% polskiego eksportu jest kierowane na rynek niemiecki) jak i największym importerem (ponad 20% polskiego importu pochodzi z Niemiec). Polska jest wśród 10-ciu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec.

Co jest najczęściej eksportowane do Niemiec?
maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, sprzęt AGD, elektronika, metale nieszlachetne, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, meble, drewno i wyroby z drewna, silniki spalinowe, pojazdy samochodowe, artykuły chemiczne, tworzywa sztuczne, miedź rafinowana, druty, aparatura odbiorcza dla telewizji, konstrukcje do budowy mostów, łodzie, statki, złom, stal i aluminium

Do perspektywicznych branż dla polskiego eksportu na rynek niemiecki można zaliczyć: artykuły rolno – spożywcze, meble i akcesoria meblowe (meble tapicerskie), artykuły dekoracyjne i wyposażenia wnętrz, proste wyroby branży medycznej, szczególnie materiały opatrunkowe, przybory i narzędzia jednorazowe, odzież medyczną i szkło laboratoryjne, artykuły ogrodnicze oraz usługi (w tym usługi medyczne), technologie cyfrowe i systemy informatyczne.

Austria

Austria to jeden z mniejszych krajów Europy, ale jednocześnie trzecie najbogatsze państwo Unii Europejskiej oraz szóste najbogatsze państwo Europy. W Austrii mieszka około 8,6 mln osób, ale pod względem wartości PKB, gospodarka Austrii jest porównywalnej wielkości co gospodarka Polski. Na rynek austriacki jest kierowane około 2% polskiego eksportu i mniej więcej taki sam jest udział Austrii w polskim imporcie.

Co jest najczęściej eksportowane do Austrii?
meble i akcesoria do mebli, samochody dostawcze, samochody osobowe, traktory, części do samochodów, bielizna pościelowa, przetwory z owoców i warzyw, owoce i inne artykuły rolno – spożywcze, plastik i wyroby z plastiku, części do maszyn i aparatury technicznej, kotły i urządzenia mechaniczne, paliwa mineralne, oleje mineralne, środki dezynfekcji, miedź

Set of european watercolor flags, nine vector iconsSzwajcaria

Małe potrafi być atrakcyjne, a na pewno tak jest w przypadku Szwajcarii, która jest jednym z najmniejszych krajów w Europie, a jednocześnie trzecim najbogatszym krajem w Europie i jednym z dziesięciu najbogatszych krajów świata pod względem PKB na jednego mieszkańca. Populacja Szwajcarii liczy zaledwie 8,3 mln osób, ale mimo relatywnie małej liczby mieszkańców gospodarka Szwajcarii jest o połowę większa od gospodarki Polski. Na rynek szwajcarski jest kierowane około 1% polskiego eksportu i mniej więcej taki sam jest udział Szwajcarii w polskim imporcie.

Co jest najczęściej eksportowane do Szwajcarii?
maszyny, sprzęt elektrotechniczny, samochody osobowe, wyroby metalowe, meble, akumulatory, kable, transformatory, odzież

Towary polskie są najbardziej konkurencyjne w średnim i niższym segmencie cenowym produktów standardowych, głównie mebli, wyposażenia mieszkań, wyrobów chemicznych, sprzętu mechanicznego i żywności, w tym ryb słodkowodnych oraz owoców przetworzonych.

Cennik usługi

Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Opłata stała Do uzgodnienia
Prowizja od wartości sprzedaży Do uzgodnienia

Sposoby internacjonalizacji

Eksport pośredni Eksport bezpośredni Eksport kooperacyjny
• prowizyjny dom eksportowy
• broker eksportowo- importowy
• biuro eksportowe
• przedsiębiorstwo handlu międzynarodowego
• przez własne przedstawicielstwo
• przez agenta zagranicznego
• przez dystrybutora zagranicznego
• przez własną sieć dystrybucji
• konsorcja eksportowe
• piggybacking

Czym jest piggybacking?

Piggyback oznacza “na barana”. Piggybacking to forma kooperacji eksportowej, polegająca na współpracy z innym lokalnym bądź zagranicznym podmiotem w celu wykorzystania jego kanałów dystrybucji. Partnerem w piggybackingu jest często większy i bardziej umiędzynarodowiony podmiot, którego asortyment nie konkuruje (a często jest komplementarny) z firmą, z którą dokonuje współpracy. Piggybacking ma zwykle charakter przejściowy i stanowi bardziej szczególny wariant strategii dystrybucji.