Nasze wybrane projekty


Rozpoczęcie świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych

PROW 2014-2020, „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania 6.4 “Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”
Dotacja: 500 000,00 zł

Wydłużenie sezonu turystycznego oraz wprowadzenie nowych usług pensjonatu

Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”
Dotacja: 93 990,00 zł

Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie woj. łódzkiego oraz mazowieckiego

Program priorytetowy NFOŚiGW „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW
Dotacja: 2,18 mln zł

Produkcja własnych kasz sposobem na odzyskanie utraconego rynku zbytu w Wielkiej Brytanii i zdobycie nowych rynków zbytu

Program Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit
Dotacja: 292 500,00 EUR

Budowa magazynu wertykalnego z przetwórstwem produktów rolnych i palarnią kawy

KPO, Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury
Dotacja: 8,77 mln zł

Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia przetwórstwa w zakresie porcjowania mięsa i przygotowania do sprzedaży

KPO, Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury
Dotacja: 1 172 075,00 zł

Zwiększenie mocy przetwórczych w zakresie wytwarzania pasz bez GMO poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz instalacji fotowoltaicznej

PROW, Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Dotacja: 3 689 000,00 zł

Wykorzystanie technologii cyfrowych do zarządzania produkcją w firmie

POIR, 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację
Dotacja: 152 000,00 zł

Utworzenie nowych miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobku odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby oraz trendy demograficzne

RPOWM, 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
Dotacja: 732 000,00 zł

Zakup rozbudowanego systemu CRM do zarządzania relacjami z klientami i obiegiem dokumentów sposobem wyeliminowania interakcji międzyludzkich

POIR, 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację
Dotacja: 200 600,00 zł

Automatyzacja procesów biznesowych w firmie

POIR, 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację
Dotacja: 250 000,00 zł

Poprawa jakości usług noclegowych Pensjonatu

PROW, LEADER, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Dotacja: 99 800,00 zł

Kontynuacja dynamicznego rozwoju firmy w zakresie instalacji elektrycznych opartych na odnawialnych źródłach energii

PROW, LEADER, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Dotacja: 145 670,00 zł

Kontynuacja dynamicznego rozwoju firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych wysokojakościowych folii LDPE i folii biodegradowalnych, a także wzrost efektywności procesów produkcji

WRPO, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Dotacja: 1 860 663,00 zł

Stworzenie laboratorium do prowadzenia prac B+R w zakresie rozwoju innowacyjnych folii i opakowań foliowych

WRPO, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
Dotacja: 607 640,00 zł

Zwiększenie mocy przetwórczych przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych maszyn oraz inwestycji obejmującej przeciwdziałanie zmianom klimatu.

PROW, Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Dotacja: 4 938 000,00 zł

Rozwój działalności eksportowej poprzez wejście na pozaeuropejskie rynki docelowe.

RPOWŁ, II.2.1 Modele biznesowe MŚP
Dotacja: 477 000,00 zł

Kontynuacja dynamicznego rozwoju firmy poprzez dywersyfikację rynków zbytu i rozwój sprzedaży na rynku niemieckim

RPOWŁ, II.2.1 Modele biznesowe MŚP
Dotacja: 233 750,0 zł

Wyposażenie firmy w nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych i udoskonalonych produktów

WRPO, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Dotacja: 990 000,00 zł

Uruchomienie przez firmę laboratorium badania szczelności metodą helową

WRPO, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Dotacja: 148 500,00 zł

Stworzenie webowej platformy obsługującej system zamówień i sprzedaży B2B2C

POIG, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Dotacja: 483 210,00 zł