Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych


Ocenę opłacalności projektu inwestycyjnego przeprowadza się zwykle wtedy, gdy planowane jest wdrożenie jakiegoś projektu inwestycyjnego i przed podjęciem ostatecznej decyzji o jego realizacji potrzebna jest ocena ekonomiczna opłacalności planowanej inwestycji. Przeprowadzona analiza może wówczas potwierdzić opłacalność inwestycji lub wykazać jej nieopłacalność i konieczność odrzucenia projektu inwestycyjnego ze względu na brak

ekonomicznego uzasadnienia do jego realizacji. Ocenę opłacalności projektu inwestycyjnego wykonuje się też wtedy, gdy firma opracuje dwa konkurencyjne projekty inwestycyjne i trzeba odrzucić jeden z nich, ten który jest mniej opłacalny. Przeprowadzona analiza opłacalności projektów inwestycyjnych pozwoli wówczas wybrać ten projekt, który jest bardziej opłacalny ekonomicznie.

Przeprowadzenie analizy wymaga doboru odpowiednich metod analitycznych. Analiza opłacalności projektu inwestycyjnego wykonywana jest za pomocą metod statycznych oraz dynamicznych uwzględniających zmiany wartości pieniądza w czasie. Dodatkowo analiza opłacalności projektu inwestycyjnego może być uzupełniona o analizę ryzyka.

Ulga na nową inwestycję

Przygotujemy dokumentację, pomożemy uzyskać ulgę

Cennik usługi

Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena za przygotowanie analizy Do uzgodnienia *

* – cena jest uzależniona od stopnia złożoności i przewidywanej czasochłonności