Przygotowanie planu rozwoju eksportu


Plan rozwoju eksportu jest planem marketingowym wprowadzenia produktów lub usług na wybrany rynek zagraniczny bądź kilka rynków zagranicznych jednocześnie. Plan rozwoju eksportu pozwala w sposób przejrzysty zebrać i usystematyzować informacje i fakty o rynku zagranicznym, na którym Państwa firma zamierza działać, a następnie zaplanować właściwą strategię w zakresie produktu, ceny, dystrybucji czy też promocji oraz przygotować harmonogram działań niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów.

Żadna działalność nie jest zbyt mała aby nie móc ująć jej w planie rozwoju eksportu.

Przykładowa zawartość planu rozwoju eksportu

• Analiza konkurencyjna przedsiębiorstwa pod kątem produktów
• Wybór rynków docelowych dla działalności eksportowej
• Podstawowe informacje o wybranych rynkach docelowych
• Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania oraz prognoza rozszerzenia działalności z uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport
• Analiza SWOT produktów eksportowych na poszczególnych rynkach docelowych
• Opis celów i strategii eksportowej
• Działania niezbędne dla realizacji celów polityki eksportowej
• Szacowana wielkość kosztów oraz wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej

Dotacje unijne

Przygotowanie wniosku o dotację unijną

Cennik usługi

Pakiet STANDARD Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena od 3990 zł * Do uzgodnienia
Ilość rynków zagranicznych 1 Do uzgodnienia

* – Cena podana w tabeli jest ceną netto. Ostateczna cena jest uzależniona od przewidywanej czasochłonności.