Przygotowanie biznesplanu firmy lub inwestycji


Biznesplan jest dokumentem wymaganym najczęściej przez instytucje finansujące takie jak banki, fundusze pożyczkowe, a także przy ubieganiu się dotacje unijne. Biznesplan może być także przygotowany pod potrzeby inwestora strategicznego. W zależności od przeznaczenia, zakresu analizy zawartej w biznesplanie oraz stopnia szczegółowości wprowadziliśmy do naszej oferty kilka rodzajów biznesplanów.

Tabelaryczny biznesplan

Opracowanie  tabelarycznego biznesplanu to oferta przewidziana dla firm, które ubiegają się o kredyt w banku zwykle w małej kwocie, a bank wymaga przedstawienia jako załącznika prostego biznesplanu w formie tabelarycznej. Tabelaryczny biznesplan opracowuje się najczęściej na druku przygotowanym przez bank. Cena: od 290zł

Kompleksowy biznesplan

Kompleksowy biznesplan jest szczegółowy. Może zawierać między innymi opis przedsięwzięcia, plan techniczny, analizę finansową, analizę rentowności, plan finansowy, plan marketingowy oraz plan organizacyjny. Kompleksowy biznesplan pozwala precyzyjnie usystematyzować przyjęte założenia biznesowe.

Skrócony biznesplan

Skrócony biznesplan zajmuje około 10-15 stron, jest opracowywany w oparciu o wizję klienta i jest przeznaczony zwykle dla instytucji finansującej. Skrócony biznesplan pozwala usystematyzować przyjęte założenia biznesowe oraz ułatwia ekonomiczną ocenę planowanego przedsięwzięcia.

Cennik

Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Krótki biznesplan
(około 12-15 stron)
Kompleksowy biznesplan
Cena Od 1190 zł* Od 3990 zł*

Ceny w tabeli są cenami netto. Ostateczna cena jest uzależniona od przewidywanej czasochłonności.