691 904 119 kontakt@strattek.pl

Finansowanie eksportu


Eksport produktów i usług ma coraz większy udział w strukturze sprzedaży polskich firm i zyskuje coraz większe znaczenie dla gospodarki. Finansowanie eksportu polega na doborze, spośród ofert banków i innych instytucji finansowych, odpowiednich instrumentów finansowych i rozwiązań pozwalających sfinansować sprzedaż eksportową Państwa firmy.

W ramach oferty finansowania eksportu pomagamy naszym klientom pozyskać finansowanie na rozwój sprzedaży eksportowej na dogodnych warunkach.