Finansowanie eksportu


Eksport produktów i usług ma coraz większy udział w strukturze sprzedaży polskich firm i zyskuje coraz większe znaczenie dla gospodarki.
Pomagamy naszym klientom pozyskać finansowanie na rozwój sprzedaży eksportowej na dogodnych warunkach. Opracowujemy kompleksowo niezbędną dokumentację.

Zakres usługi

• bezpłatna analiza możliwości uzyskania finansowania działalności eksportowej,
• dobór właściwego instrumentu finansowego,
• przygotowanie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją,
• prowadzenie sprawy aż do uzyskania finasowania w tym komunikowanie się instytucją finansową

Dotacje unijne

Przygotowanie wniosku, pomoc w uzyskaniu dotacji

Rozliczanie projektów unijnych

Kompleksowa obsługa realizowanych projektów unijnych

Cennik

Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Orientacyjna prowizja od wartości pożyczki * od 0,1% do 0,9%

* – podany przedział prowizji jest orientacyjny; ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od stopnia trudności oraz przewidywanej czasochłonności; uzgodniona z klientem prowizja jest zwykle dzielona na dwie transze, przy czym pierwsza mniejsza płatność po przygotowaniu wniosku z załącznikami, a druga w formie success fee po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania