Obsługa sprzedaży eksportowej (Niemcy, Austria, Szwajcaria)


Usługa polega na bieżącej obsłudze sprzedaży w segmencie B2B realizowanej do Państwa odbiorców na rynkach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Długoterminowym celem jest dla nas wzrost przychodów i zysków po stronie naszego klienta.
Outsourcing sprzedaży pozwala obniżyć koszty zatrudnienia Państwa firmy i zwiększyć elastyczność zatrudnienia. Zakres usługi może być dostosowany do potrzeb Państwa firmy.
W ramach pakietu rozszerzonego, oprócz bieżącej obsługi sprzedaży eksportowej, oferujemy dodatkowo zbieranie aktualnych informacji oraz analizy dotyczące gospodarki kraju odbiorcy i sytuacji w branży, informacje o konkurencji działającej na rynku zagranicznym jak również analizy w zakresie kursu walutowego. Oferta rozszerzona obejmuje również sporządzanie comiesięcznych profesjonalnych analizy sprzedaży, które ułatwią ocenę efektów sprzedażowych.

Ubezpieczenia dla firm

Majątek firmy, pojazdy, assistance i OC firmy, ubezpieczenie w transporcie i inne

Podstawowy zakres usługi

• Bieżąca obsługa klientów zagranicznych Państwa firmy (m.in. obsługa zamówień, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów)
• Przygotowywanie ofert
• Prowadzenie dokumentacji eksportowej
• Monitorowanie płatności od klientów zagranicznych
• Prowadzenie negocjacji
• Utrzymywanie relacji biznesowych z klientami zagranicznymi
• Planowanie i raportowanie sprzedaży eksportowej
T

Rozszerzony zakres usługi

• Ubezpieczenie sprzedaży, ubezpieczenie w transporcie
• Analizy sprzedaży
• Zbieranie i analiza informacji o sytuacji gospodarczej kraju
• Zbieranie i analiza informacji o sytuacji branży na rynku zagranicznym
• Zbieranie informacji o konkurencji na rynku zagranicznym
• Zbieranie informacji i analizy kursu walutowego
• Analiza czynników ryzyka oddziałujących na eksport

Cennik usługi

Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Opłata stała Do uzgodnienia
Prowizja od wartości sprzedaży Do uzgodnienia

Zestawienie Incoterms 2010

Zestawienie Incoterms zawiera krótki opis każdej z reguł Incoterms stosowanych obecnie w handlu zagranicznym. Na początku dokumentu została zamieszczona tabela, która ułatwia zrozumienie zakresu odpowiedzialności sprzedającego i kupującego.

Co to jest incoterms?

Incoterms to skrót od angielskiej nazwy International Commercial Terms czyli Międzynarodowe Reguły Handlu określające warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Incoterms precyzują gdzie kończy się odpowiedzialność eksportera, a zaczyna odpowiedzialność importera. Incoterms określają jakie ryzyka i opłaty związane z transportem towaru ponosi sprzedający (eksporter), a za co odpowiada kupujący. Incoterms zostały zostały opublikowane w 1936 roku przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC) znajdująca się w Paryżu i od tego czasu wielokrotnie je nowelizowano.