Ubezpieczenia dla firm


Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedmiotem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego może być ewidencjonowany przez firmę sprzęt elektroniczny, wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, do którego zalicza się następujące kategorie mienia: stacjonarny sprzęt elektroniczny (do przetwarzania danych [EPD], sprzęt biurowy, urządzenia telekomunikacyjne takie jak komputery, drukarki, kopiarki, faxy, sprzęt alarmowy, pomiarowy, testujący, sterujący, diagnostyka samochodowa, kasy i wagi elektroniczne, sprzęt graficzny, urządzenia fotoskładu i fotokompozycji, sprzęt RTV, urządzenia do przetwarzania dźwięku i obrazu), stacjonarny sprzęt medyczny, w tym urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz endoskopy i urzą-

dzenia do terapii dożylnej, przenośny sprzęt elektroniczny (notebooki, rzutniki multimedialne, przenośny sprzęt geodezyjny lub pomiarowy, przenośny sprzęt medyczny, przenośny sprzęt weterynaryjny) lub telefony komórkowe.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego firmy obejmuje kradzież z włamaniem, działanie człowieka tj. nieostrożność, zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błędy operatora, błędy konstrukcyjne, wadliwość materiału, wady produkcyjne, przepięcia, indukcje i dewastacje, a także zdarzenia losowe takie jak ognień, uderzenia pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawiny, napór śniegu lub lodu, upadki drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, uderzenia pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadze.

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Powyżej zostały przedstawione ogólne informacje o ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego firmy. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).