Pośrednictwo finansowe


Spośród ofert dostępnych na rynku wybierzemy tą, która przy określonych warunkach jest najkorzystniejsza dla klienta pod względem ekonomicznym.

Dla kogo?

Oferta jest kierowana do firm, które szukają finansowania swojej działalności w formie instrumentów zwrotnych i oczekują uzyskania korzystnych dla firmy warunków finansowych.

Z

Oferta

Oferujemy pośrednictwo w uzyskaniu finansowania dla Państwa firmy, w tym m.in.:

• kredyty inwestycyjne
• kredyty obrotowe
• pożyczki inwestycyjne
• pożyczki obrotowe
• faktoring
• leasing
• inne finansowe instrumenty zwrotne

Zakres usługi

• Zebranie ofert od instytucji finansowych
• Analiza, porównanie ofert
• Wskazanie oferty lub ofert najkorzystniejszych dla klienta
• Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez instytucję finansową w tym m.in. wniosek, analiza finansowa, prognoza finansowa, biznesplan itp.
• Prowadzenie sprawy

Ubezpieczenia dla firm

Majątek firmy, pojazdy, assistance i OC firmy, ubezpieczenie w transporcie i inne