691 904 119 kontakt@strattek.pl

Pośrednictwo finansowe


Działając jako pośrednicy finansowi chcemy jak najlepiej reprezentować interesy naszych klientów, dlatego nie zawieramy umów pośrednictwa ani nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia czy też prowizji od instytucji finansowych.

Oferta

Oferujemy pośrednictwo w uzyskaniu finansowania dla Państwa firmy, w tym m.in.:

• kredyty inwestycyjne
• kredyty obrotowe
• faktoring
• leasing
• inne finansowe instrumenty zwrotne

Dla kogo?

Oferta jest kierowana do firm, które szukają finansowania swojej działalności w formie instrumentów zwrotnych i oczekują uzyskania korzystnych dla firmy warunków finansowych.

Z

Jak działamy?

Kompleksowa usługa pośrednictwa składa się z czterech części:
1. Zebranie ofert od instytucji finansowych
2. Analiza ekonomiczna – porównanie ofert
3. Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez instytucję finansową w tym m.in. wniosek, analiza finansowa, prognoza finansowa, biznesplan itp.
4. Negocjacja warunków finansowania z instytucją finansową

Klient może wybrać kompleksową usługę pośrednictwa lub zlecić nam wykonanie jedynie niektórych części usługi.

Analiza stanowi porównanie przykładowej oferty kredytu i oferty faktoringu. Wyliczenia zawarte w analizie pokazują, która z ofert jest bardziej opłacalna i pod jakimi warunkami.

Analiza stanowi porównanie przykładowej oferty kredytu denominowanego w EUR oraz kredytu w PLN. Wyliczenia RRSO oraz kursów walutowych zawarte w analizie pokazują, która z ofert jest bardziej opłacalna.

Pakiet usług

Analizy biznesowe, dotacje unijne, pakiet płynności i inne

ennik usługi

Pakiet START
Idealny na start
Pakiet BIZNES
Dla wymagających
Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena 139 zł netto 390 zł netto do uzgodnienia
Liczba ofert 3 3 do uzgodnienia
Zebranie ofert TAK TAK do uzgodnienia
Analiza ekonomiczna – porównanie ofert NIE TAK do uzgodnienia
Przygotowanie dokumentacji NIE NIE do uzgodnienia
Negocjacja warunków finansowania NIE NIE do uzgodnienia
l

Korzyści

• Oszczędność czasu
• Profesjonalne wsparcie

Kalkulator rat kredytu