Analiza opłacalności ofert


Analiza opłacalności ofert polega na oszacowaniu opłacalności jednej oferty lub porównaniu opłacalności i kosztów dwóch lub więcej ofert np. faktoringu, kredytu, umów z dostawcami/odbiorcami itp. Dzięki analizie otrzymujcie Państwo odpowiedź na pytanie, czy zawarcie umowy na oferowanych warunkach finansowych lub skorzystanie z proponowanej oferty jest dla Państwa firmy opłacalne. Wykonana przez nas analiza może być doskonałym wsparciem w procesie podejmowania decyzji. Przedmiot i zakres analizy jest uzależniony wyłącznie od potrzeb Państwa firmy.

Korzyści

• obniżenie kosztów firmy – koszt naszej analizy jest znacznie niższy niż koszty jakie mogą powstać z powodu braku odpowiedniej analizy i niewłaściwej oceny opłacalności
• oszczędność czasu, który Państwa firma musiałaby przeznaczyć na przeprowadzenie obliczeń opłacalności
• wsparcie merytoryczne w procesie podejmowania decyzji

Analizy biznesowe

Analiza przyczynowa zmian sprzedaży, kosztów i zysków, analiza zwrotów towarów, wskaźniki KPI i inne

Przykładowa analiza opłacalności rabatu od dostawcy pokazuje na podstawie obliczeń, czy proponowany przez odbiorcę rabat będzie opłacalny, jeżeli jednocześnie wzrośnie liczba reklamacji wyrobów gotowych.

Analiza stanowi porównanie przykładowej oferty kredytu i oferty faktoringu. Wyliczenia zawarte w analizie pokazują, która z ofert jest bardziej opłacalna i pod jakimi warunkami.

Analiza stanowi porównanie przykładowej oferty kredytu denominowanego w EUR oraz kredytu w PLN. Wyliczenia RRSO oraz kursów walutowych zawarte w analizie pokazują, która z ofert jest bardziej opłacalna.

Pakiet BIZNES
Dla wymagających
Cena Od 299zł *

* – ostateczna cen jest uzależniona od stopnia złożoności