Analiza kosztów firmy


Koszty mają duże znaczenie dla każdej firmy. Chcąc podjąć jakąkolwiek działalność lub wykonać jakiekolwiek działanie najpierw trzeba ponieść koszty, aby później mogły pojawić się przychody. Nie ma działań bez kosztów, dlatego należą one do podstawowych kryteriów decyzyjnych każdej firmy. Kosztów nie da się uniknąć, ale można a nawet trzeba je kontrolować i minimalizować. W tym celu przydatna jest analiza kosztów.

Przykładowy zakres analizy

Przykładowy zakres analizy:
• analiza statyczna kosztów
• analiza dynamiki kosztów
• analiza struktury kosztów
• analiza kosztów stałych i zmiennych
• analiza progu rentowności
• analiza przyczynowa zmian kosztów

Cennik usługi

Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena za przygotowanie analizy Do uzgodnienia *

* – cena jest uzależniona od stopnia złożoności i przewidywanej czasochłonności