691 904 119 kontakt@strattek.pl

Pakiet usług


Dla kogo?

Pakiet usług to oferta przewidziana dla klientów, którzy regularnie korzystają z różnych usług z naszej oferty. W pakiecie klient otrzymuje więcej za mniejszą cenę.

Pakiet podstawowy, a Pakiet rabatowy

W przypadku usług wchodzących do pakietu podstawowego gwarantujemy określoną miesięczną liczbę godzin naszej pracy, które w zależności od potrzeb można przeznaczyć na dowolne usługi wchodzące do pakietu podstawowego. Natomiast na usługi wchodzące do pakietu rabatowego oferujemy dodatkowe rabaty, których wysokość jest uzależniona od wybranego pakietu.

Pakiet rabatowy

• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie UE
• Rozliczanie projektów unijnych
• Analiza finansowa
• Dokumentacja cen transferowych
• Analiza danych porównawczych
• Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
• Analiza rynku
• Przygotowanie biznesplanu firmy
• Opracowanie studium wykonalności.
• Teaser inwestycyjny
• Przygotowanie planu rozwoju eksportu
• Opracowanie polityki zarządzania należnościami
• Poszukiwanie odbiorców na rynkach zagranicznych
• Poszukiwanie klientów na rynku polskim

Pakiet podstawowy

• Analizy biznesowe – usługi analityczne
• Analiza e-commerce
• Analiza przychodów, analiza sprzedaży
• Analiza kosztów firmy
• Analiza danych ekonomicznych
• Analiza opłacalności ofert
• Opracowanie wniosku o pożyczkę, kredyt itp.
• Pośrednictwo finansowe
• Negocjacje z instytucjami finansowymi
• Pakiet płynności finansowej
• Zarządzanie należnościami
• Zarządzanie faktoringiem
• Optymalizacja zapasów magazynowych
• Weryfikacja zdolności kredytowej kontrahenta
• Obsługa sprzedaży eksportowej
• Obsługa sprzedaży na rynku polskim

Pakiet START
Idealny na start
Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Opłata miesięczna -pakiet podstawowy 299 zł netto* 599 zł netto** Do uzgodnienia
Rabat – pakiet rabatowy 3% 5% Do uzgodnienia
(od 3 do 10%)

* – w pakiecie 5h usług miesięcznie, ** – w pakiecie 10h usług miesięcznie