Ubezpieczenia dla firm


Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyb ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamo-

wych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne tj. antywłamaniowe, kuloodporne lub inne, oszklenia kominków lub wind, oszklenia pokryte folią, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych, szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów, akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe oraz tablice reklamowe takie jak: szyldy lub gabloty ze szkła, plastiku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem oraz neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną.

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Powyżej zostały przedstawione jedynie orientacyjne informacje o ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).