Fundusze pożyczkowe


Opracowujemy kompleksowo dokumentację niezbędną do ubiegania się o pożyczkę z dowolnego funduszu pożyczkowego. Pomagamy w uzyskaniu takiej pożyczki.

Zakres usługi

• bezpłatna analiza możliwości uzyskania pożyczki,
• dobór właściwego funduszu pożyczkowego oraz najbardziej optymalnej oferty pożyczkowej,
• przygotowanie wniosku o pożyczkę oraz biznesplanu dla wybranego funduszu pożyczkowego,
• pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu innych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o pożyczkę,
• prowadzenie w imieniu klienta rozmów z funduszem pożyczkowym na etapie analizy wniosku o udzielenie pożyczki
• przygotowanie dokumentów potrzebnych na etapie rozliczania pożyczki

U

Czym są fundusze pożyczkowe?

Celem funduszy pożyczkowych jest pomoc w uzyskaniu finansowania tym mikro, małym i średnim firmom, których instytucje finansowe (banki) nie są w stanie sfinansować lub wymagają od nich spełnienia trudnych warunków. W szczególności pożyczki są przewidziane dla firm rozpoczynających działalność (tzw. START UP), które nie mają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Mogą jednak z tej formy finansowania korzystać także wszystkie inne firmy z sektora MŚP, które chcą uzyskać finansowanie na realizację inwestycji lub zakup materiałów i surowców do produkcji.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka musi być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

• zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
konstrukcja mechaniczna
• zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem,
• zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego,
• rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowych,
• inne przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców.

Pożyczkobiorca nie można w żadnym wypadku przeznaczać pożyczki na cel prywatny niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej!!!

Opracowanie biznesplanu

Biznesplan firmy lub inwestycji

Cennik

Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Orientacyjna prowizja od wartości pożyczki * od 0,1% do 0,9%

* – podany przedział prowizji jest orientacyjny; ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od stopnia trudności oraz przewidywanej czasochłonności; uzgodniona z klientem prowizja jest zwykle dzielona na dwie transze, przy czym pierwsza niewielka płatność po przygotowaniu wniosku z załącznikami, a druga w formie success fee po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki