Analiza finansowa


Zakres usługi

• analiza rentowności kapitału własnego, obcego, całkowitego
• analiza struktury kapitałów
• analiza dźwigni finansowej
• analiza pionowa oraz pozioma bilansu
• analiza struktury oraz dynamiki majątku firmy, źródeł finansowania, kosztów oraz przychodów
• analiza powiązań pomiędzy kosztami, przychodami, pozycjami majątku oraz źródłami finansowania
• analiza Du Ponta
• analiza Cash flow
• analiza płynności finansowej
• analiza obrotowości majątku
• analiza kapitału pracującego (working capital)
• analiza zapotrzebowania na kapitał pracujący
• analiza wskaźnikowa
• analiza dyskryminacyjna
• analiza porównawcza

Analiza finansowa jest kompleksowym badaniem sytuacji finansowej firmy. Jest jednym z podstawowych narzędzi służących do oceny kondycji finansowej firmy. Analiza finansowa pozwala na zdiagnozowanie firmy i rozpoznanie obszarów problemowych. Analizie są poddawane przychody oraz koszty, majątek oraz źródła finansowania tego majątku, a także zachodzące pomiędzy nimi relacje. Ponadto obszarem zainteresowania jest efektywność wykorzystania majątku trwałego oraz majątku obrotowego, ich struktura i dynamika, a także płynność finansowa firmy. Takie całościowe podejście pozwala nie tylko na ocenę kondycji finansowej, ale przede wszystkim na wskazanie przyczyn powstawania problemów. Analiza jest prowadzona w taki sposób, aby możliwe było dotarcie do źródeł zdiagnozowanych problemów i ich wskazanie.

Korzyści

• rozpoznanie obszarów problemowych w firmie
• dotarcie do przyczyn powstawania problemów
• kompleksowa ocena sytuacji finansowej firmy
• baza do wprowadzenia zmian oraz restrukturyzacji firmy

Analizy biznesowe

Analiza przyczynowa zmian sprzedaży, kosztów i zysków, analiza zwrotów towarów, wskaźniki KPI i inne


Przykładowa analiza finansowa firmy

Analiza jest przykładem rozbudowanej finansowej. Zawiera m.in. analizę wyniku finansowego, analizę progu rentowności, analizę dźwigni finansowej, analizę wskaźników płynności finansowej oraz rentowności, a także analizę przepływu kapitałów. (pobierz przykład)

Cel

Przeprowadzenie kompleksowej analizy finansowej może być pierwszym krokiem do restrukturyzacji finansowej i wprowadzania zmian, które poprawią parametry finansowe firmy.

Analiza finansowa do wniosku o dotację unijną

Oprócz kompleksowych analiz finansowych firmy wykonujemy również analizy finansowe do wniosków o dotacje unijne. Analiza zawiera zgodny z dokumentacją konkursową arkusz kalkulacyjny (plik Excel z obliczeniami) oraz opis wniosków z analizy zgodny z wymaganiami instytucji finansującej. Cena analizy: od 490zł (obliczenia).
Pakiet START
Idealny na start
Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Opis Prosta analiza, wyliczenie wskaźników + krótki komentarz do wskaźników Rozbudowana analiza, około 50-70 stron
Cena za wykonanie analizy finansowej Od 490 zł netto** Do uzgodnienia *

* – cena zależy od zakresu analizy, stopnia złożoności i przewidywanej czasochłonności

** – cena zależy od zakresu analizy, stopnia złożoności i przewidywanej czasochłonności, prosta analiza może zawierać jedynie wyliczenia podstawowych wskaźników lub może być dodatkowo uzupełniona krótkim komentarzem (wnioskami z analizy)