Przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach “tarczy antykryzysowej”


Pomagamy w pozyskaniu finansowania zwrotnego oraz bezzwrotnego (dotacyjnego) w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Opracowujemy wnioski wraz z inną dokumentacją potrzebną do uzyskania finansowania.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 dokonano nowelizacji kilku ustaw, w których zapisano formy wsparcia dla biznesu w ramach „tarczy antykryzysowej”. Wsparcie kierowane jest za pośrednictwem wielu różnych urzędów oraz instytucji państwowych takich jak ZUS, wojewódzkie oraz powiatowe urzędy pracy, czy Agencja Rozwoju Przemysłu. Ponadto wprowadzono też inne rozwiązania, które mają wesprzeć przedsiębiorców jak przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy, gwarancje BGK dla firm, czy ułatwienia w ubezpieczeniach eksportowych KUKE. Jednak najważniejsze dla przedsiębiorców jest wsparcie finansowe zarówno w formach zwrotnych jak i bezzwrotnych, które pomogą odzyskać płynność finansową.

l

Formy wsparcia zwrotnego oraz bezzwrotnego w ramach tarczy antykryzysowej

• Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy
• Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników firm, które zanotowały wysoki spadek obrotów (co najmniej 30%)
• Świadczenie postojowe
• Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników
• Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
• Dodatkowa pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
• Zwolnienie mikroprzedsiębiorców z opłacania składek odprowadzanych do ZUS
• Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
• Leasing (ARP) dla przedsiębiorców
• Pożyczka obrotowa (ARP) na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
• Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
• Finansowanie Venture Capital w ramach PFR

Pakiet MAX

Tarcza antykryzysowa to nie tylko różne formy finansowania zwrotnego oraz bezzwrotnego, o które mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Tarcza antykryzysowa to także inne rozwiązania prawne i nie tylko prawne, których celem jest wsparcie przedsiębiorców w tym trudnym okresie spowodowanym pandemią. Wybierając pakiet MAX, klient otrzymuje od nas dodatkowy przegląd innych rozwiązań, z których jego firma może skorzystać w ramach tarczy antykryzysowej jak na przykład zmiany warunków lub terminów spłaty kredytów i pożyczek przez banki, ułatwienia w ubezpieczeniach eksportowych, przesunięcia terminów płatności opłat, odliczenie straty od dochodu itp.
Cena pakietu MAX:
390 zł dla mikroprzedsiębiorstw
590 zł dla firm małych i średnich

Inne przykładowe formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

• Gwarancje bankowe BGK
• Ułatwienia w kredycie i premii technologicznej
• Gwarancje Funduszu Gwarancji Płynnościowych
• Ułatwienia w ubezpieczeniach eksportowych KUKE
• Odliczenie od dochodu kosztów B+R prowadzonych w związku z COVID-19
• Opóźnienie płatności lub rozłożenie na raty należności ZUS
• Jednorazowa amortyzacja dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19
• Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy
• Możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu (przychodu)

Cennik usługi

 

Pakiet START
Idealny na start
Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena od 190 zł* netto/wniosek lub prowizja success fee od 0,5% */wniosek Do uzgodnienia

* – w przypadku wybrania opłaty stałej za wniosek, płatność następuje z góry po przygotowaniu wniosku, w przypadku wybrania płatności prowizyjnej, płatność następuje z dołu po otrzymaniu finansowania; ostateczna cena zależy od przewidywanej czasochłonności