Analiza e-commerce


Działalność sklepu internetowego lub hurtowni wiąże się z generowaniem olbrzymiej liczby danych. Szybko zmieniające się otoczenie ekonomiczne, technologiczne i polityczno-prawne sprawia, że informacja staje się szczególnie istotną kategorią zasobów. Na rynku coraz częściej wygrywają sklepy internetowe i hurtownie, które potrafią nie tylko gromadzić dane, ale również te dane odpowiednio analizować, selekcjonować, grupować, porównywać i łączyć, ponieważ tylko dane odpowiednio przetworzone stają się cenną dla firmy informacją.

Dla kogo?

Usługa jest kierowana do sklepów internetowych i hurtowni, które chcą zwiększyć sprzedaż, obniżyć koszty operacyjne i poprawić rentowność sprzedaży oraz ekonomiczną efektywność. Podejmując współpracę z klientem, dążymy do poprawy sprawności działania oraz ekonomicznej efektywności sklepu internetowego lub hurtowni. Ostatecznym celem jest dla nas wzrost zysków naszego klienta.

Rozliczanie projektów unijnych

Kompleksowa obsługa realizowanych projektów unijnych

Zakres usługi

● Analiza towarów najszybciej i najwolniej rotujących
● Analiza sprzedaży, kosztów i zysków
● Analiza przyczynowa zmian sprzedaży, kosztów i zysków
● Analiza rentowności
● Analiza przyczynowa zmian rentowności
● Prognozowanie zmian sprzedaży i zysków
● Analiza sezonowości sprzedaży i jej wpływu na zapasy magazynowe
● Optymalizacja zapasów magazynowych (wyznaczanie optymalnej wielkości zamówienia oraz poziomu Reorder Point)
● Analiza zachowań klientów
● Analiza kosztu pozyskania i utrzymania klienta
● Optymalizacja kosztów funkcjonowania sklepu
● Analiza koszyków zamówień
● Analiza zwrotów towarów
● Analiza efektywności kampanii promocyjnej
● Monitorowanie zmian wskaźników KPI dla e-commerce
● Analiza i wskazanie pozycji asortymentowych, które mają największy wpływ na zmiany sprzedaży i tworzenie zysku
● Analiza zachowań konkurentów należących do tej samej grupy strategicznej
● Analiza czynników zewnętrznych w tym makroekonomicznych, które w dłuższym okresie będą wpływały na sprzedaż i zyski sklepu internetowego
● Miesięczny raport/sprawozdanie z analizy
● Przetwarzanie i analiza innych danych zbieranych przez sklep internetowy

Największy wpływ na tworzenie zysków mają te towary, które rotują najszybciej, a jednocześnie cechują się największą rentownością sprzedaży, dlatego analizując sprzedaż sklepu zwracamy szczególną uwagę na cykle rotacji towarów oraz ich rentowność. Zwykle 20% towarów generuje aż 80% zysków. Właśnie na tych dobrze wyselekcjonowanych 20% produktów należy skupić szczególną uwagę.

l

Czym jest analiza przyczynowa?

Analiza przyczynowa jest badaniem czynników, które wpłynęły na zmianę wartości sprzedaży, zysków, wartości określonych wskaźników, długości cykli zapasów magazynowych itp. Analiza przyczynowa pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki i w jakim stopniu przyczyniły się do zmian zarówno tych korzystnych jak i tych niekorzystnych.
Przykład: W miesiącu X, sklep internetowy BRIGHT FUTURE przeprowadził atrakcyjną dla klientów kampanię promocyjną. Jednym z elementów kampanii były dodatkowe rabaty dla pewnej grupy klientów sklepu. Mimo wysiłku włożonego w przeprowadzenie kampanii, zysk sklepu internetowego BRIGHT FUTURE w miesiącu X zmniejszył się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 50 tys. zł. Przeprowadzona analiza przyczynowa wykazała, że za sprawą wdrożonej kampanii promocyjnej wzrosła ilość (szt.) sprzedanych produktów. Ten wzrost sprzedaży jednostkowej wpłynął na zwiększenie zysków miesiąca X o 30 tys. zł. Jednak udzielone rabaty obniżyły rentowność sprzedaży (ROS) czego skutkiem było zmniejszenie zysku w miesiącu X o 80 tys. zł. W efekcie zysk w miesiącu X zmniejszył się o 50 tys. zł (+30 tys. zł – 80 tys. zł = – 50 tys. zł). W związku z powyższym zbyt wysokie rabaty doprowadziły do drenażu zysków i stały się przyczyną spadku zysków w miesiącu X zabierając aż 80 tys. zł zysku.

Czym jest grupa strategiczna?

Grupę strategiczną tworzą konkurujące ze sobą firmy, które oferują produkty porównywalne pod względem jakości, poziomu technicznego oraz nowoczesności, używają podobnych kanałów dystrybucji, oferują podobne usługi i serwis, są nastawione na zaspokojenie potrzeb tych samych grup klientów, w podobny sposób prowadzą kampanie reklamowe i oferują produkty w zbliżonych cenach. Walka konkurencyjna koncentruje się wewnątrz grup strategicznych, a konkurencja między grupami jest rzadko spotykana.

Przykładowe wskaźniki Key Performance Indicators (KPI) dla e-commerce

● współczynnik konwersji
● % domykanych koszyków
● wskaźnik odrzuceń
● średnia marża brutto
● średnia wartość zamówienia AOV (Average Order Value)
● wartość życia klienta CLV (Customer Lifetime Value)
● koszt pozyskania klienta CAC (Client Acquisition Cost)
● stopa zwrotu z inwestycji ROI (Return on Investment)
● stopa zwrotu z kampanii reklamowej ROAS (Return on Ad Spend)
● rentowność kapitału własnego ROE (Return on Equity)
● rentowność aktywów ROA (Return on Assets)
● rentowność sprzedaży ROS (Return on Sales)
● Próg rentowności BEP (Break Even Point)

Ubezpieczenia

Majątek firmy, pojazdy, assistance i OC firmy, ubezpieczenie w transporcie i inne

Cennik usługi

Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena Do uzgodnienia *

* – cena jest uzależniona od stopnia złożoności i przewidywanej czasochłonności