Mapa dotacji 2015

Harmonogram konkursów na dotacje unijne w roku 2015

Nabory wniosków w roku 2015

Dotacje unijne 2015

Na tej stronie zamieszczamy informacje o planowanych naborach wniosków na dotacje unijne i inne bezzwrotne formy wsparcia, z których w roku 2015 mogą korzystać przedsiębiorcy. Oferta obejmuje różne branże oraz różne programy. Oprócz programów operacyjnych dla Polski oraz województwa Wielkopolskiego można tutaj znaleźć także informacje o pożyczkach niskooprocentowanych dla firm z opcją częściowego umorzenia pożyczki po zrealizowaniu projektu. Klikając w wiersz dotyczący wybranej dotacji można uzyskać więcej informacji na temat wybranego programu.

Dotacje – kapitał ludzki w roku 2015

Nabór wniosków – Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dotacja (więcej informacji po kliknięciu w dotację)
Programy mobilności ponadnarodowej 5 6
Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 6
Współpraca ponadnarodowa 9

Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki (rok 2015)

Nabór wniosków – Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pożyczka (więcej informacji po kliknięciu w dotację)
Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Instalacje gospodarowania odpadami 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Modernizacja stacji demontażu pojazdów 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Monitoring środowiska 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Przygotowanie wniosku o pożyczkę ekologiczną

Opracowujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do uzyskania pożyczki na cele ekologiczne i środowiskowe. Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki. Więcej informacji na naszej stronie – pożyczki ekologiczne.