Przygotowanie wniosku o dotację unijną


Pozyskanie dotacji unijnych obejmuje szereg zadań, ściśle powiązanych z procesem wnioskowania o dotację. Cały proces rozpoczyna przeprowadzenie analizy potrzeb klienta, analizowane są także możliwości pozyskania funduszy pochodzących ze środków unijnych na sfinansowanie konkretnych projektów klienta. Taka analiza przeprowadzana jest bezpłatnie. Następnie w oparciu o przeprowadzoną analizę powstaje kompletna dokumentacja, która jest wymagana przez instytucje zajmujące się rozdzielaniem środków unijnych. Oprócz wniosku zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej opracowujemy też profesjonalny biznesplan, a także inną dokumentację składaną wraz z wnioskiem o dotację unijną. Klient otrzymuje od nas zawsze komplet dokumentów, który należy złożyć we właściwej instytucji rozdzielającej dotacje unijne.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Zakres usługi

• bezpłatna analiza możliwości pozyskania środków UE na realizację projektu klienta i wskazanie programów, które umożliwią sfinansowanie projektu
• konsultacje z klientem przy tworzeniu ramowych założeń projektu oraz wskazanie możliwych rozwiązań, które ułatwią pozyskanie dofinansowania
• opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznesplanem i inną dokumentacją, która jest wymagana
• pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu innych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem

wykrzyknikW pakiecie korzystniej (pakiet 2 w 1)

W pakiecie (2 w 1) oferujemy Państwu korzystniejsze od standardowych warunki rozliczeń za opracowanie wniosku o dotację unijną. Możemy zaoferować brak opłat za przygotowanie wniosku o dotację do momentu otrzymania informacji, że Państwa wniosek zastał zakwalifikowany do otrzymania dotacji tj. pozytywnie przeszedł wszystkie etapy kontroli. Aby skorzystać z oferty pakietowej wystarczy, że oprócz zlecenia napisania wniosku o dotację, Państwa firma jednocześnie skorzysta z naszej oferty ubezpieczeń dla firm lub firma ma aktualnie ważną dowolną polisę ubezpieczeniową wykupioną za naszym pośrednictwem.

Cennik

Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Prowizja od wartości dotacji od 0,3% do 2,5% *

* – prowizja ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona od wielkości oraz złożoności projektu

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)