691 904 119 kontakt@strattek.pl

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

dotacje unijne

Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 12 stycznia 2016 do 31 marca 2016 r. oraz od listopada 2016 do listopada 2017 r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Kosztami kwalifikowalnymi projektu są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, które nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Poprzez usługi doradcze rozumie się:
1) zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym takich jak:
– w przypadku regulowanego rynku GPW:
a. procedura obiegu informacji poufnych,
b. polityka informacyjna spółki,
c. raport due dilligence,
d. wycena spółki,
e. raport z audytu sprawozdań finansowych,
f. memorandum informacyjne,
g. prospekt emisyjny,
h. teaser inwestycyjny,
i. prezentacja inwestorska.

– w przypadku NewConnect:
a. raport due dilligence,
b. wycena spółki,
c. raport z audytu sprawozdań finansowych,
d. dokument informacyjny,
e. memorandum informacyjne,
f. prospekt emisyjny,
g. teaser inwestycyjny,
h. prezentacja inwestorska,
i. dokument ofertowy.
– w przypadku zagranicznego rynku regulowanego: dokumentacja i analizy niezbędne do pozyskania zewnętrznego finansowania z danego rynku.
2) zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym
– w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst:
a. raport due dilligence,
b. raport z audytu sprawozdań finansowych,
c. dokument informacyjny lub nota informacyjna,
d. memorandum informacyjne,
e. prospekt emisyjny,
f. warunki emisji,
g. wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi (w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja):
• na rynek NewConnect 100 000,00 zł;
• na rynek GPW 800 000,00 zł;
• na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

dotacje unijne oferta