Mapa dotacji 2016

Harmonogram konkursów na dotacje unijne w roku 2016

Nabory wniosków w roku 2016

Dotacje unijne 2015

Na tej stronie zamieszczamy informacje o planowanych naborach wniosków na dotacje unijne i inne bezzwrotne formy wsparcia, z których w roku 2016 mogą korzystać przedsiębiorcy. Oferta obejmuje różne branże oraz różne programy. Oprócz programów operacyjnych dla Polski oraz województwa Wielkopolskiego można tutaj znaleźć także informacje o pożyczkach niskooprocentowanych dla firm z opcją częściowego umorzenia pożyczki po zrealizowaniu projektu. Klikając w wiersz dotyczący wybranej dotacji można uzyskać więcej informacji na temat wybranego programu.

Dotacje na innowacje oraz B+R w roku 2016

Nabór wniosków – Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dotacja (więcej informacji po kliknięciu w dotację)
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 4 5 6 7 9 10 11 12
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 3 4 9 10
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 1 2 3 9 10 11 12
Bony na innowacje dla MŚP 6 7 8 9 10 11 12
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ochrona własności przemysłowej 1 2 3 7 8 9 10 11 12
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock 1 3 3 11 12
Badania na rynek 6 7 8
Kredyt na innowacje technologiczne 1 7 8 9
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 6 7 8 11 12
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projekty aplikacyjne 10 11 12

Dotacje – kapitał ludzki w roku 2016

Nabór wniosków – Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dotacja (więcej informacji po kliknięciu w dotację)
Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku 3 8
Programy mobilności ponadnarodowej 11
Współpraca ponadnarodowa 3 7 12

Dotacje na projekty infrastrukturalne i ochronę środowiska (rok 2016)

Nabór wniosków – Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pożyczka (więcej informacji po kliknięciu w dotację)
Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł
7 8 9
Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 4 5 6
Źródła wysokosprawnej kogeneracji 4 5 6
Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych 7 8 9

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Przygotowanie wniosku o pożyczkę ekologiczną

Opracowujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do uzyskania pożyczki na cele ekologiczne i środowiskowe. Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki. Więcej informacji na naszej stronie – pożyczki ekologiczne.