691 904 119 strattek@poczta.pl
Analizy sprzedaży

Analizy sprzedaży

Dlaczego sprzedaż w maju spadła, a w kwietniu wzrosła? Który produkt najbardziej przyczynił się do wzrostu zysku na sprzedaży? Który sprzedawca przynosi firmie najwięcej korzyści? Odpowiedzi na te i inne pytania w naszych analizach sprzedaży: http://www.strattek.pl/oferta-dla-msp/analiza-przychodow-firmy/ Oferujemy opracowanie analiz sprzedaży Państwa firmy. Analiza może być uzupełniona dodatkowym komentarzem i wnioskami z...
Ubezpieczenia dla aptek i farmaceutów

Ubezpieczenia dla aptek i farmaceutów

Ubezpieczenia dla aptek i farmaceutów Informujemy Państwa, że nasza oferta w ostatnim czasie została poszerzona o ubezpieczenia dla aptek oraz farmaceutów. Informacje o ofercie o ubezpieczeniach dla aptek zamieściliśmy na stronie internetowej. Link do oferty: http://www.strattek.pl/ubezpieczenie-aptek/ Klientom, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń oferujemy rabaty 5-7% na inne...
Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia dla firm

Informujemy Państwa, że nasza oferta w ostatnim czasie została poszerzona o ubezpieczenia dla firm. Link do oferty: http://www.strattek.pl/ubezpieczenie-firmy/ Ubezpieczenie pojazdów: http://www.strattek.pl/ubezpieczenie-pojazdu-ubezpieczenie-oc/ Ubezpieczenie w podróży: http://www.strattek.pl/ubezpieczenie-turystyczne/ w ofercie: • Ubezpieczenie sprzedaży • Ubezpieczenie pojazdów • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego • Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO) • Ubezpieczenie assistance • Ubezpieczenie w...

Dotacje – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Do 29. kwietnia 2016 firmy z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych. Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. Więcej informacji:...

Dotacje – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

Do 31. marca 2016 firmy z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Warto jednak zauważyć, że grupa wnioskodawcow jest ograniczona do podmiotów posiadajacych osobowośc prawną. Emitentami akcji mogą być jedynie spółki akcyjne, natomiast emitentami obligacji mogą być spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne. Więcej informacji:...

Dotacja – Ochrona własności przemysłowej

Do 31. marca 2016 firmy z całej Polski mogą ubiegać się o dotację na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP. Wsparcie ukierunkowane jest na procesy związane z: – uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) i z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, – realizacją ochrony własności przemysłowej. Więcej informacji:...