691 904 119 kontakt@strattek.pl

Innowacje w MŚP mazowieckie

Termin naborów wniosków ? Rozpoczęcie naboru wniosków:2 stycznia 2023 r. Zakończenie naboru wniosków:23 stycznia 2023 r. Potrzebujesz więcej informacji?Skontaktuj się z nami Kliknij Na co można otrzymać dofinansowanie? Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych...

Innowacje w MŚP woj. łódzkie

Termin naborów wniosków ? Rozpoczęcie naboru wniosków:29 grudnia 2022 r. godz. 8.00 Zakończenie naboru wniosków:18 stycznia 2023 r. godz. 16.00 Potrzebujesz więcej informacji?Skontaktuj się z nami Kliknij Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs kierowany jest do...

Dotacja – Robogranty

Termin naborów wniosków ? Rozpoczęcie naboru wniosków:8 listopada 2022 r. Zakończenie naboru wniosków:6 grudnia 2022 r. godz. 16.00 Na co można otrzymać dofinansowanie? • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi...

REACT EU Dotacja na inwestycje woj łódzkie

Termin naborów wniosków ? Rozpoczęcie naboru wniosków:7 września 2022 r. godz. 8.00 Zakończenie naboru wniosków:28 września 2022 r. godz. 16.00 Potrzebujesz więcej informacji?Skontaktuj się z nami Kliknij Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie...

Dotacja na tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Na co można otrzymać dofinansowanie? Rodzaje dofinansowywanej działalności: • działalność usługowa związaną z rolnictwem, • działalność usługowa związaną z leśnictwem, • działalność usługowa związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń...