Od 01.02.2016r. do 12.02.2016 pracodawcy oraz inne podmioty z terenu Wielkopolski będą mogły ubiegać się o dotację na realizację projektów dotyczących wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Celem działania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia.
Więcej informacji: https://www.strattek.pl/dotacje-unijne/rpo-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne/