691 904 119 kontakt@strattek.pl

Od 01.02.2016 do 12.02.2016 firmy z terenu Wielkopolski będą mogły ubiegać się o dotację na realizację projektów dotyczących kształcenia zawodowego dorosłych. Celem działania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25-64 lata.
Więcej informacji: https://www.strattek.pl/dotacje-unijne/rpo-ksztalcenie-zawodowe-doroslych/