Do 31. marca 2016 firmy z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Warto jednak zauważyć, że grupa wnioskodawcow jest ograniczona do podmiotów posiadajacych osobowośc prawną. Emitentami akcji mogą być jedynie spółki akcyjne, natomiast emitentami obligacji mogą być spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne.
Więcej informacji: https://www.strattek.pl/dotacje-unijne/ir-wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/