Do 29. kwietnia 2016 firmy z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.
Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.
Więcej informacji: https://www.strattek.pl/dotacje-unijne/ir-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw/