Od 22.11.2021r. przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.
Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e

Pojazdy kategorii M to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane głównie do przewozu osób i ich bagażu. Kategorię M dzielimy na:

M1 – pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.
M2 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.
M3 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.
Pojazdy kategorii N to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane głównie do przewozu ładunków. Kategorię N dzielimy na:

N1 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony.
N2 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton.
N3 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton.

kategoria L1e – motorowery dwukołowe;
kategoria L2e – motorowery trójkołowe;
kategoria L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka;
kategoria L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem;
kategoria L5e – motocykle trójkołowe;
kategoria L6e – czterokołowce lekkie;
kategoria L7e- czterokołowce

Wartość dofinansowania
1) Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1
– dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł
lub
– dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km
Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł

2) Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1
– dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł
lub
– dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

3) Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e
– dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

Skontaktuj się z nami