Od 04.04.2016 do 29.07.2016 firmy z całej Polski będą mogły ubiegać się o doatcję na projekty badawczo-rozwojowe (B+R).
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Dotowane są koszty pośrednio lub bezpośrednio związane z prowadzeniem prac rozwojowych lub prac badawczych oraz prac rozwojowych. Więjcej informacji: https://www.strattek.pl/dotacje-unijne/ir-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa/