Do 31. marca 2016 firmy z całej Polski mogą ubiegać się o dotację na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP.
Wsparcie ukierunkowane jest na procesy związane z:
– uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) i z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia,
– realizacją ochrony własności przemysłowej.

Więcej informacji: https://www.strattek.pl/dotacje-unijne/ir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej/