Obsługa sprzedaży eksportowej (Niemcy, Austria, Szwajcaria)


Oferta jest skierowana do firm, które prowadzą sprzedaż eksportową na rynkach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Outsourcing sprzedaży eksportowej polega na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej Państwa firmy niektórych lub wszystkich funkcji sprzedaży eksportowej i przekazanie ich do realizacji naszej firmie.
W podstawowym zakresie outsourcing sprzedaży eksportowej polega na bieżącej obsłudze sprzedaży eksportowej realizowanej do Państwa klientów zagranicznych w tym obsługa zamówień od odbiorców zagranicznych, prowadzenie dokumentacji eksportowej, a także monitoring płatności od odbiorców zagranicznych. W zakresie rozszerzonym usługa może obejmować również zbieranie i analizowanie danych rynkowych o sytuacji w branży na rynku zagranicznym, o konkurencji, o kursach walutowych, a także prowadzenie akcji marketingowych, które pozwolą zwiększyć sprzedaż eksportową.
Oprócz bieżącej obsługi klientów zagranicznych, możemy również podjąć się poszukiwania na rynkach niemieckojęzycznych nowych odbiorców dla Państwa firmy.

Korzyści

• Wzrost wartości sprzedaży eksportowej
• Obniżenie kosztów stałych sprzedaży eksportowej (m.in. ograniczenie kosztów zatrudnienia)
• Zwiększenie elastyczności kosztów sprzedaży eksportowej dzięki zastosowaniu prowizyjnego modelu rozliczeń

Zakres usługi

• Bieżąca obsługa klientów zagranicznych Państwa firmy (m.in. obsługa zamówień, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów)
• Przygotowywanie ofert
• Prowadzenie dokumentacji eksportowej
• Monitorowanie płatności od klientów zagranicznych
• Prowadzenie negocjacji
• Utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych z klientami zagranicznymi
• Planowanie i raportowanie sprzedaży eksportowej

Rozszerzony zakres usługi

• Prowadzenie akcji marketingowych zwiększających sprzedaż eksportową
• Ubezpieczenie sprzedaży, ubezpieczenie w transporcie
• Analizy sprzedaży
• Zbieranie i analiza informacji o sytuacji gospodarczej kraju
• Zbieranie i analiza informacji o sytuacji branży na rynku zagranicznym
• Zbieranie informacji o konkurencji na rynku zagranicznym
• Zbieranie infromacji i analizy kursu walutowego
• Analiza czynników ryzyka oddziałujących na eksport

wykrzyknikWypróbuj usługę taniej

Przez pierwszy miesiąc oferujemy obsługę sprzedaży eksportowej niezobowiązująco za 70% ceny. Państwa firma przed podjęciem decyzji o współpracy z nami, zyskuje w ten sposób jeden miesiąc na wypróbowanie usługi.

wykrzyknikPakiet MAX-dla wymagających

Firmy, które wybiorą pakiet MAX, oprócz bieżącej obsługi sprzedaży eksportowej, otrzymują od nas również aktualne informacje i analizy (desk research) dotyczące gospodarki kraju odbiorcy i sytuacji w branży, informacje o konkurencji działającej na rynku zagranicznym i jej działaniach jak również analizy w zakresie kursu walutowego. Oferta pakietowa obejmuje również sporządzanie comiesięcznych profesjonalnych analizy sprzedaży, które ułatwią Państwu ocenę efektów sprzedażowych. Firmom, które zdecydują się dodatkowo na zawarcie za naszym pośrednictwem ubezpieczenia sprzedaży lub towaru w transporcie, oferujemy korzystniejsze warunki płatności i rozliczeń pakietu MAX. Cena pakietu MAX: od 1990zł netto/m-c.

Zestawienie Incoterms 2010

Zestawienie Incoterms zawiera krótki opis każdej z reguł Incoterms stosowanych obecnie w handlu zagranicznym. Na początku dokumentu została zamieszczona tabela, która ułatwia zrozumienie zakresu odpowiedzialności sprzedającego i kupującego.

Co to jest incoterms?

Incoterms to skrót od angielskiej nazwy International Commercial Terms czyli Międzynarodowe Reguły Handlu określające warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Incoterms precyzują gdzie kończy się odpowiedzialność eksportera, a zaczyna odpowiedzialność importera. Incoterms określają jakie ryzyka i opłaty związane z transportem towaru ponosi sprzedający (eksporter), a za co odpowiada kupujący. Incoterms zostały zostały opublikowane w 1936 roku przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC) znajdująca się w Paryżu i od tego czasu wielokrotnie je nowelizowano.

Cennik

Pakiet FLEX Bardzo elastyczny
Opłata stała * Od 299zł netto/m-c
Prowizja od wartości sprzedaży netto * Od 0% do 5%

* – opłata i prowizja są negocjowane indywidualnie z klientem

Dodatkowe rabaty: • rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług • rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)