Optymalizacja zapasów magazynowych


Prowadzenie działalności produkcyjnej lub handlowej wiąże się z koniecznością gromadzenia zapasów towarów lub produktów, a także materiałów, surowców oraz produkcji w toku. Zbyt niski poziom zapasów magazynowych może uniemożliwić realizację zamówienia, a w dłuższej perspektywie czasowej może skutkować utratą wiarygodności w oczach odbiorców. Z kolei zbyt duże zapasy magazynowe przekraczające racjonalne potrzeby firmy, powodują zamrożenie środków pieniężnych. Zbyt małe i częste zamówienia towarów od dostawców zwiększają koszty związane z zamawianiem towarów. Natomiast zbyt duże zamówienia podwyższają koszty magazynowania. Optymalizacja zapasów magazynowych oznacza zatem konieczność znalezienia optymalnej wielkości zamówienia oraz optymalnej wielkości zapasów magazynowych, które pozwolą obniżyć łączne koszty zamawiania oraz magazynowania. W praktyce optymalizacja zapasów magazynowych sprowadza się do wykonania szeregu różnych obliczeń.

wykrzyknikW pakiecie korzystniej (pakiet 2 w 1)

Pakiet 2 w 1 to połączenie usługi optymalizacji zapasów magazynowych z ubezpieczeniem zapasów magazynowych, ubezpieczeniem mienia w transporcie lub innym ubezpieczneniem dla firmy. Alternatywnie pakiet 2 w 1 może zamiast ubezpieczenia obejmować sporządzanie comiesięcznych profesjonalnych analizy sprzedaży, które ułatwią Państwu ocenę efektów sprzedażowych. Łącząc usługi w pakiecie otrzymacie Państwo dodatkowe rabaty na usługę optymalizacji zapasów magazynowych.

Zakres usługi

• wyznaczenie poziomu odnowy zapasów (reorder point) dla poszczególnych pozycji asortymentowych,
• wyznaczenie EOQ (Economic Order Quantity) tj. optymalnej wielkości dostawy lub serii produkcyjnej pozwalającej obniżyć koszty całkowite,
• wyznaczenie optymalnego cyklu zamówień,
• prognozowanie zmian popytu dla poszczególnych pozycji asortymentowych,
• sterowanie wielkością zapasów

Korzyści

• uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w zapasach magazynowych,
• obniżenie kosztów funkcjonowania firmy,
• obniżenie kosztów zakupu i magazynowania,
• poprawa płynności finansowej firmy,
• racjonalizacja poziomu zapasów magazynowych,
• poprawa pozycji konkurencyjnej firmy,
• zwiększenie zysku firmy

Optymalizacja zapasów magazynowych
Przykład optymalizacji zapasów magazynowych

Przeprowadzona na przykładzie optymalizacja zapasów magazynowych pozwoliła znacznie obniżyć koszty związane z zamawianiem i magazynowaniem towarów, a także uwolnić znaczną kwotę środków pieniężnych, które były wcześniej zamrożone w zapasach magazynowych.  (pobierz przykład)

Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Firmy handlowe Od 1190zł netto *
Firmy produkcyjne Od 1490zł netto *

* – ostateczna cena negocjowana indywidualnie z klientem

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)