Zarządzanie faktoringiem


Zarządzanie faktoringiem to usługa adresowana do firm, które mają podpisaną umowę o faktoring z dowolnym faktorem.
Faktoring wydaje się być relatywnie mało skomplikowanym instrumentem finansowym, ale mnogość różnych opłat, które są zapisane w umowie faktoringowej sprawia, że faktoring może stać się w praktyce instrumentem dość trudnym. Ponadto faktoring nawet w najprostszej formie zawiera elementy inżynierii finansowej, której zrozumienie pozwala obniżyć koszty faktoringu oraz ułatwia wykorzystanie faktoringu w sposób najbardziej efektywny uzyskując przy tym optymalną poprawę płynności finansowej.

Jeżeli Państwa firma planuje dopiero wdrożenie faktoringu, oferujemy wsparcie w podpisaniu umowy faktoringowej.

Oferta

• analiza umowy faktoringowej
• optymalizacja strumienia pieniędzy
• analiza faktur sprzedażowych oraz terminów płatności i synchronizacja z terminami spłaty zobowiązań Państwa firmy
• poprawa płynności finansowej firmy
• współpraca z faktorem – zgłaszanie faktur do finansowania
• obniżenie łącznych kosztów faktoringu

Współpracę rozpoczynamy od analizy umowy faktoringowej, którą Państwa firma zawarła z wybranym faktorem (firmą faktoringową). Musimy poznać rozwiązania stosowane przez faktora oraz sposób naliczania opłat faktoringowych. Następnie wykorzystując narzędzia analityczne pomagamy na bieżąco monitorować i sterować strumieniem pieniądza w taki sposób, aby zminimalizować łączny koszt faktoringu, a jednocześnie poprawić płynność finansową Państwa firmy w sposób najbardziej optymalny.

Cennk

Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Cena Od 390zł/m-c

* – cena podana w tabeli jest ceną netto

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)