Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

dotacje unijne

Celem działania jest wzrost liczby mikro- małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach, a także wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Termin naboru wniosków

Planowany nabór wniosków: marzec 2016r. oraz sierpień 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać:
– podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjności przedsiębiorców,
– podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
– przedsiębiorcy

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Z dotacji będzie można realizować następujące typy projektów:
1. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie:
a) funkcjonowania na rynku zamówień publicznych
b) wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i – działania skierowane do przedstawicieli administracji publicznej)
2. Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie:
a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego oraz procesu negocjacji (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i – działania skierowane do przedstawicieli administracji publicznej)

Poziom dofinansowania:
max 90% kosztów kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

dotacje unijne