Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

dotacje unijne
Celem programu jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej. Wsparcie sektora będzie uwzględniać podniesienie poziomu innowacyjności, eko-innowacje, efektywność energetyczną i rozpowszechnianie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 16-11-2015 do 30-11-2015

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Dotacje są przeznaczone na wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w:
a) środki trwałe;
b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Dotacje można przeznaczyć także na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzić działalność na terytorium województwa wielkopolskiego. Projekt musi być realizowany na terenie województwa wielkopolskiego. Preferowane będą projekty realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Poziom dofinansowania: 45% wydatków kwalifikowanych w przypadku małych przedsiębiorstw, 35% wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy naszym klientom rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2015

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta