Zarządzanie należnościami firmy


Zakres usługi

Podstawowy zakres usługi:

• cykliczna ocena kondycji finansowej Państwa kontrahentów (odbiorców),
• ocena ryzyka utraty płynności finansowej kontrahentów,
• weryfikacja zaległości płatniczych kontrahentów w stosunku do innych podmiotów,
• bieżący monitoring należności od kontrahentów,
• podejmowanie działań naprawczych w stosunku do kontrahentów spóźniających się z płatnościami (windykacja)

Dodatkowe usługi:

• opracowanie oraz wprowadzenie polityki zarządzania należnościami,
• optymalizacja parametrów polityki kredytowej (kredytu kupieckiego),
• opracowanie optymalnej polityki opustów cenowych,
• opracowanie okresowej prognozy należności

Problem należności dostrzega się zwykle wtedy, gdy kontrahent w wyznaczonym terminie nie ureguluje płatności za fakturę, ale wówczas nie da się już zapobiec opóźnieniom płatności. Tymczasem zarządzanie należnościami powinno rozpocząć się znacznie wcześniej, jeszcze zanim zostanie sprzedany towar lub wykonana usługa i zanim należność powstanie. Zarządzanie należnościami należy rozpocząć od cyklicznej oceny ryzyka niewypłacalności poszczególnych kontrahentów firmy. Takie podejście do zarządzania należnościami pozwala znacznie ograniczyć ryzyko powstania należności nieściągalnych lub przeterminowanych.

Korzyści

• zmniejszenie należności przeterminowanych i nieściągalnych,
• poprawa płynności finansowej firmy,
• poprawa pozycji konkurencyjnej firmy,
• zwiększenie poziomu środków pieniężnych firmy,
• zwiększenie zasobu informacji o kontrahentach firmy,
• oszczędność czasu

Analizy biznesowe

Analiza przyczynowa zmian sprzedaży, kosztów i zysków, analiza zwrotów towarów, wskaźniki KPI i inne

Zarządzanie należnościami pozwala odpowiednio wcześnie dostrzec trudności finansowe i możliwość wystąpienia trudności płatniczych po stronie Państwa kontrahenta (odbiorcy).

Zarządzanie należnościami to ciągły proces, który rozpoczyna się od cyklicznej oceny ryzyka niewypłacalności poszczególnych kontrahentów Państwa firmy, a kończy na monitoringu należności i podejmowaniu działań windykacyjnych w stosunku do kontrahentów, którzy spóźniają się z płatnościami.

Stosowanie zbyt restrykcyjnej polityki zarządzania należnościami w stosunku do kontrahentów o małym ryzyku niewypłacalności działa odstraszająco. Z kolei stosowanie zbyt łagodnej polityki zarządzania należnościami wobec kontrahentów o dużym ryzyku niewypłacalności zwiększa ryzyko powstania należności nieściągalnych.

Cennik usługi

Pakiet START
Idealny na start
Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena 590 zł netto/m-c Do uzgodnienia
Ilość kontrahentów max do 40 odbiorców Ilość odbiorców dowolna
Ocena kondycji finansowej kontrahentów w miesiącu 1 kontrahent Do uzgodnienia
Zakres usługi Do uzgodnienia Do uzgodnienia

Pakiet usług

Analizy biznesowe, dotacje unijne, pakiet płynności i inne