Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

dotacje unijne

Dotacja jest przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 24 czerwca 2016 do 5 sierpnia 2016 r. oraz od listopada 2016 do grudnia 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Dotacja ukierunkowana jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:
– posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
– prowadzących działalność eksportową,
– prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.
Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych, indywidualnie dopasowanych narzędzi wsparcia internacjonalizacji określonych właściwym programem promocji. Zastosowany model wsparcia zapewnia koordynację koncepcji promocji na poziomie całej branży, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
80% w przypadku mikroprzedsiębiorstw
75% w przypadku małych przedsiębiorstw
60% w przypadku średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

dotacje unijne