Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

dotacje unijne

Dotacja jest przeznaczona na wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od II-ego do IV-ego kwartału 2016r.

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać:
– konsorcjum jednostek naukowych
– konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Na jakie projekty można przeznaczyć dotację?

Dotacja jest ukierunkowana na zwiększenie aktywności jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia została zdefiniowana przez konkretnych przedsiębiorców oraz podmioty publiczne (w szczególności urzędy administracji rządowej oraz państwowe osoby prawne realizujące zadania państwa, np. agencje wykonawcze).
Realizacja działania przebiega w dwóch etapach:
1) wybór strategicznych programów badawczych, wskazujących obszary i tematy badawcze, w ramach których prowadzone prace B+R stanowić będą odpowiedź na problem technologiczny zdefiniowany przez przedsiębiorcę lub podmiot publiczny,
2) nabór i ocena projektów obejmujących przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad zagadnieniami zdefiniowanymi w programie strategicznym.

Typy projektów:
Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe związane z rozwiązaniem problemu technologicznego zgłoszonego przez przedsiębiorcę lub podmiot publiczny.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
Max. 100% w przypadku jednostek naukowych, oraz max. 25% – 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw.

Minimalna wartość projektu: 1 mln PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 mln PLN.

Przygotowanie wniosku o dotację

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm we wszystkich obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, szkolenia, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Rozliczanie projektów unijnych

Pomagamy rozliczać realizowane projekty unijne. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – rozliczanie projektów unijnych.

Mapa dotacji 2016

Informacje o wszystkich naborach wniosków o dotacje unijne planowanych w bieżącym roku znajdziecie Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej- mapa dotacji unijnych.

Dotacje unijne oferta