Zarządzanie płynnością finansową


Zarządzanie płynnością finansową poprawia kondycję finansową firmy i jej zdolność do regulowania zobowiązań. W procesie zarządzania płynnością finansową wykorzystuje się szereg rozwiązań i narzędzi, które pozwalają poprawić płynność finansową oraz strukturę aktywów i pasywów bieżących, wyzwolić kapitał zamrożony w niektórych rodzajach aktywów, a także skoordynować wpływy i wypływy gotówki. Kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową powinna obejmować także zarządzanie należnościami oraz optymalizację zapasów magazynowych.

Korzyści dla Państwa firmy:

• wzrost salda gotówki w kasie i na rachunkach bankowych
• zmniejszenie wydatków
• szansa na dalszy rozwój firmy
• poprawa relacji z dostawcami i usługodawcami
• wzrost motywacji pracowników
• wzrost efektywności i stopy zwrotu wolnych środków pieniężnych
• oszczędność czasu

Zakres usługi

• optymalizacja struktury aktywów i pasywów bieżących,
• zwiększenie salda gotówki na rachunkach bankowych,
• zarządzanie cyklem konwersji gotówki,
• optymalizacja gotówki,
• zarządzanie zobowiązaniami,
• zarządzanie kapitałem obrotowym,
• monitoring terminów płatności zobowiązań,
• zarządzanie cash flow,
• synchronizowanie wpływów gotówki z wydatkami,
• zwiększenie stopy zwrotu wolnych środków pieniężnych,

Usługi dodatkowe:

• zarządzanie należnościami,
• optymalizacja zapasów magazynowych,

Cennik usługi
Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Prowizja (od wartości aktywów firmy) * od 0,04%/m-c do 0,12%/m-c

* – prowizja ustalana jest indywidualnie z klientem

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)