Fundusze kapitałowe i Aniołowie Biznesu


Przedsiębiorcy, a także przyszli przedsiębiorcy posiadający ciekawą koncepcję biznesową, która niekoniecznie musi być związana z nowoczesnymi technologiami i innowacyjnością, mają możliwość finansowania swoich projektów i przedsięwzięć nie tylko kapitałem dłużnym, ale również kapitałami udziałowymi z różnego rodzaju funduszy kapitału zalążkowego, funduszy venture capital, od aniołów biznesu, a także z inkubatorów przedsiębiorczości, które nieraz także inwestują w inkubowane spółki.
Nasza oferta obejmuje pozyskanie finansowania o charakterze udziałowym dla Państwa firmy lub projektu. Wybierzemy odpowiednie rozwiązanie, poprowadzimy negocjacje, a dodatkowo przygotujemy potrzebną dokumentację.

Obszar inwestycyjny

Przykładowe branże, którymi są zainteresowane fundusze kapitałowe:

usługi dla biznesu, produkcja dla biznesu, telekomunikacja i media, digital media, ICT/IT , nowe technologie i Internet, cloud computing, usługi finansowe, przemysł przetwórczy, produkcja i sprzedaż produktów konsumpcyjnych, moda, sektor kosmetyczny, produkty przemysłowe, ochrona środowiska, medycyna, sprzęt medyczny, ochrona zdrowia, farmaceutyka, energetyka, OZE, elektronika, chemia i materiały, budownictwo, automatyka przemysłowa, transport, logistyka, rolnictwo, branża spożywcza, technologie dla przemysłu spożywczego, Life Quality Technologies, przemysł kosmiczny, przemysł metalowy, przemysł obronny, biotechnologia, motoryzacja, infrastruktura, technologie z zakresu clean-tech, nowoczesne materiały, inżynieria materiałowa, nanotechnologie, e-commerce, inne branże

Cennik usługi
Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Prowizja od wartości pozyskanego kapitału od 1,0% do 5,0%

* – prowizja ustalana jest indywidualnie z klientem i jest uzależniona od stopnia trudności oraz wartości potrzebnego kapitału
Prowizja nie obejmuje kosztu opracowania teasera inwestycyjnego ani biznesplanu.

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)

Fundusze kapitału zalążkowego (seed)

Fundusze tego rodzaju inwestują w projekty znajdujące się na bardzo wczesnym stadium rozwoju, które charakteryzują się wysokim ryzykiem. Finansowane są wstępne, potencjalnie zyskowne pomysły, jeszcze przed założeniem przedsiębiorstwa. Środki z reguły przeznaczone są na: badania, ocenę i rozwój pomysłu do fazy komercyjnej.

Fundusze venture capital (VC)

Fundusze venture capital zainteresowane są inwestycjami średnio- i długoterminowymi w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju (obarczone wysokim ryzykiem inwestycji). Celem inwestycji jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, a następnie odsprzedaż posiadanych udziałów lub akcji.

Aniołowie biznesu (business angels)

Aniołowie biznesu to prywatni inwestorzy, którzy inwestują swój kapitał w innowacyjne przedsięwzięcia na początkowych etapach ich powstania. W zamian za wkład kapitałowy inwestorzy obejmują udziały w firmie. Pomoc anioła biznesu zwykle nie sprowadza się jedynie do finansowania. W praktyce aniołowie biznesu pomagają projektodawcy w budowie kontaktów i nawiązywaniu relacji z kluczowymi partnerami w branży, poprawiają niewłaściwe założenia biznesplanu i wspierają jego realizację dzięki aktywnemu włączeniu się w proces zarządzania.
Zaangażowanie anioła biznesu w przedsięwzięcie trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat. Po tym okresie inwestor ten odsprzedaje swoje udziały, dlatego zależy mu na wzroście wartości przedsięwzięcia.

Inkubatory przedsiębiorczości

Celem inkubatorów przedsiębiorczości jest wspieranie niewielkich firm w początkowej fazie ich rozwoju. Oprócz wsparcia o charakterze doradczym, szkoleniowym oraz infrastrukturalnym, niektóre inkubatory oferują również wsparcie kapitałowe. Inwestycje mają zwykle perspektywę średnio- lub długoterminową. Po tym czasie udziały posiadane przez inkubator są zbywane, a uzyskane pieniądze przeznaczane na kolejne inkubacje.