Ubezpieczenia dla firm


Ubezpieczenie sprzedaży

Ubezpieczenie sprzedaży (ubezpieczenie kredytu kupieckiego) dedykowane jest małym i średnim firmom, które sprzedają odbiorcom krajowym swoje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie sprzedaży zapewnia wypłatę odszkodowania gdy kontrahent znacznie opóźnia się z uregulowaniem wierzytelności. Przedmiotem ubezpieczenia sprzedaży są wie-

rzytelności powstałe z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług potwierdzonych fakturą i dowodem wydania towaru lub wykonania usługi. Wierzytelności objęte są ochroną ubezpieczeniową do wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia udziela ochrony od zdarzeń wynikających z tzw. ryzyka handlowego, tj. zdarzeń skutkujących niewypłacalnością kontrahentów wynikającą z ich decyzji biznesowych.

Ubezpieczenia dla firm

Majątek firmy, pojazdy, assistance, OC firmy, ubezpieczenie w transporcie i inne

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Klientom, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń oferujemy dodatkowe rabaty na inne usługi.

Powyżej zostały przedstawione podstawowe i orientacyjne informacje o ubezpieczeniu sprzedaży. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).