Pakiet płynności


Oferta jest kierowana do firm działających w segmencie B2B. Pakiet płynności jest połączeniem kilku usług z naszej oferty. Każda z usług wchodzących w skład pakietu płynności poprawia płynność finansową firmy oddziałując przy tym na inny obszar funkcjonowania firmy. Połączenie tych usług w jednym pakiecie pozwala złączyć korzyści jakie daje osobno każda z tych usług i uzyskać efekt synergii.

Usługi tworzące pakiet płynności

• zarządzanie należnościami
• zarządzanie faktoringiem
• weryfikacja wiarygodności kontrahenta
• optymalizacja zapasów magazynowych
• zarządzanie płynnością finansową

Klienci korzystający jednocześnie z co najmniej trzech usług składających się na pakiet płynności uzyskują dodatkowy rabat do 12% na wszystkie usługi tworzące pakiet płynności.