691 904 119 kontakt@strattek.pl

Przygotowanie biznesplanu firmy


Biznesplan jest dokumentem wymaganym najczęściej przez instytucje finansujące takie jak banki, fundusze pożyczkowe, a także przy ubieganiu się dotacje unijne. Biznesplan może być także przygotowany pod potrzeby inwestora strategicznego. W zależności od przeznaczenia, zakresu analizy zawartej w biznesplanie oraz stopnia szczegółowości wprowadziliśmy do naszej oferty kilka rodzajów biznesplanów.

Tabelaryczny biznesplan

Opracowanie  tabelarycznego biznesplanu to oferta przewidziana dla firm, które ubiegają się o kredyt w banku zwykle w małej kwocie, a bank wymaga przedstawienia jako załącznika prostego biznesplanu w formie tabelarycznej. Tabelaryczny biznesplan opracowuje się najczęściej na druku przygotowanym przez bank. Cena: od 190zł

Kompleksowy biznesplan

Kompleksowy biznesplan jest szczegółowy. Zawiera między innymi opis przedsięwzięcia, plan techniczny, analizę finansową, analizę rentowności, plan finansowy, plan marketingowy oraz plan organizacyjny. Kompleksowy biznesplan pozwala precyzyjnie usystematyzować przyjęte założenia biznesowe.

Skrócony biznesplan

Skrócony biznesplan zajmuje około 10-15 stron, jest opracowywany w oparciu o wizję klienta i jest przeznaczony zwykle dla instytucji finansującej. Skrócony biznesplan pozwala usystematyzować przyjęte założenia biznesowe oraz ułatwia ekonomiczną ocenę planowanego przedsięwzięcia.

Cennik

Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Krótki biznesplan
(około 12-15 stron)
Kompleksowy biznesplan
Cena Od 890 zł Od 2490 zł

Ceny w tabeli są cenami netto.

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)