691 904 119 kontakt@strattek.pl

Analiza finansowa


Zakres usługi

• analiza rentowności kapitału własnego, obcego, całkowitego
• analiza struktury kapitałów
• analiza dźwigni finansowej
• analiza pionowa oraz pozioma bilansu
• analiza struktury oraz dynamiki majątku firmy, źródeł finansowania, kosztów oraz przychodów
• analiza powiązań pomiędzy kosztami, przychodami, pozycjami majątku oraz źródłami finansowania
• analiza Du Ponta
• analiza Cash flow
• analiza płynności finansowej
• analiza obrotowości majątku
• analiza kapitału pracującego (working capital)
• analiza zapotrzebowania na kapitał pracujący
• analiza wskaźnikowa
• analiza dyskryminacyjna
• analiza porównawcza

Analiza finansowa jest kompleksowym badaniem sytuacji finansowej firmy. Jest jednym z podstawowych narzędzi służących do oceny kondycji finansowej firmy. Analiza finansowa pozwala na zdiagnozowanie firmy i rozpoznanie obszarów problemowych. Analizie są poddawane przychody oraz koszty, majątek oraz źródła finansowania tego majątku, a także zachodzące pomiędzy nimi relacje. Ponadto obszarem zainteresowania jest efektywność wykorzystania majątku trwałego oraz majątku obrotowego, ich struktura i dynamika, a także płynność finansowa firmy. Takie całościowe podejście pozwala nie tylko na ocenę kondycji finansowej, ale przede wszystkim na wskazanie przyczyn powstawania problemów. Analiza jest prowadzona w taki sposób, aby możliwe było dotarcie do źródeł zdiagnozowanych problemów i ich wskazanie.

Korzyści

• rozpoznanie obszarów problemowych w firmie
• dotarcie do przyczyn powstawania problemów
• kompleksowa ocena sytuacji finansowej firmy
• baza do wprowadzenia zmian oraz restrukturyzacji firmy


Przykładowa analiza finansowa firmy

Analiza jest przykładem rozbudowanej finansowej. Zawiera m.in. analizę wyniku finansowego, analizę progu rentowności, analizę dźwigni finansowej, analizę wskaźników płynności finansowej oraz rentowności, a także analizę przepływu kapitałów. (pobierz przykład)

Cel

Przeprowadzenie kompleksowej analizy finansowej może być pierwszym krokiem do restrukturyzacji finansowej i wprowadzania zmian, które poprawią parametry finansowe firmy.

Analiza finansowa do wniosku o dotację unijną

Oprócz kompleksowych analiz finansowych firmy wykonujemy również analizy finansowe do wniosków o dotacje unijne. Analiza zawiera zgodny z dokumentacją konkursową arkusz kalkulacyjny (plik Excel z obliczeniami) oraz opis wniosków z analizy zgodny z wymaganiami instytucji finansującej. Cena analizy: od 590zł (obliczenia).

Pakiet START
Idealny na start
Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Opis Prosta analiza, wyliczenie wskaźników + krótki komentarz do wskaźników Rozbudowana analiza, około 50-60 stron Zakres analizy uzależniony od uzgodnień z klientem
Cena za wykonanie analizy finansowej Od 390 zł netto** Od 2990 zł netto* Do uzgodnienia*
Opłata stała nie dotyczy nie dotyczy Do uzgodnienia*

* – opłaty są negocjowane indywidualnie

** – opłata negocjowana indywidualnie, prosta analiza może zawierać jedynie wyliczenia podstawowych wskaźników lub może być dodatkowo uzupełniona krótkim komentarzem (wnioskami z analizy)

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)