691 904 119 kontakt@strattek.pl
Twoja firma realizuje projekt unijny?

Zajmiemy się kompleksowo rozliczaniem projektu unijnego Twojej firmy. Opracujemy dokumentację niezbędną do rozliczenia poszczególnych etapów realizowanego projektu. Przygotujemy dokumenty związane z realizacją projektu oraz wyborem wykonawców. Zajmiemy się monitoringiem realizowanego projektu. Oferujemy elastyczny system rozliczeń i płatności za usługę.

Sprawdź co oferujemy.

Z

W ofercie:

• przygotowywanie wniosków o płatność (zaliczkową, pośrednią, końcową),
• wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji ofertowej, przygotowaniu umów z wykonawcami, pracownikami i zleceniobiorcami,
• przygotowywanie, sprawdzanie i prawidłowe opisywanie dokumentów księgowych potrzebnych do rozliczenia projektu unijnego,

Z

W ofercie:

• przygotowywanie oświadczeń, wyjaśnień oraz sprawozdań dla instytucji odpowiedzialnej za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków o płatność,
• komunikowanie się z instytucją odpowiedzialną za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków o płatność,
• ogłoszenia w bazach konkurencyjności, Dzienniku Urzędowym UE itp.

Z

W ofercie:

• przygotowywanie korespondencji na potrzeby realizacji projektu unijnego,
• przygotowanie wzorów oznakowania dla projektu unijnego (naklejka, listownik, tablica informacyjna, informacja na stronę www itp.),
• bieżący monitoring realizacji projektu unijnego i przygotowywanie ewentualnych zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
• inne

Rozliczanie dotacji unijnych – Zapytaj o ofertę

Napisz jaka jest wartość  projektu i wartość dofinansowania oraz z jakiego programu jest/będzie realizowany projekt. Po otrzymaniu maila skontaktujemy się z Tobą.