Fundusze pożyczkowe


Opracowujemy kompleksowo dokumentację niezbędną do ubiegania się o pożyczkę z dowolnego funduszu pożyczkowego oraz pomagamy w uzyskaniu takiej pożyczki.

Zakres usługi

• bezpłatna analiza możliwości uzyskania pożyczki,
• dobór właściwego funduszu pożyczkowego oraz najbardziej optymalnej oferty pożyczkowej,
• przygotowanie wniosku o pożyczkę oraz biznesplanu dla wybranego funduszu pożyczkowego,
• pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu innych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o pożyczkę,
• prowadzenie w imieniu klienta negocjacji z funduszem pożyczkowym na etapie analizy wniosku o udzielenie pożyczki
• przygotowanie dokumentów potrzebnych na etapie rozliczania pożyczki,

Czym są fundusze pożyczkowe?

Celem funduszy pożyczkowych jest pomoc w uzyskaniu finansowania tym mikro, małym i średnim firmom, których instytucje finansowe (banki) nie są w stanie sfinansować lub wymagają od nich spełnienia trudnych warunków. W szczególności pożyczki są przewidziane dla firm rozpoczynających działalność (tzw. START UP), które nie mają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Mogą jednak z tej formy finansowania korzystać także wszystkie inne firmy z sektora MŚP, które chcą uzyskać finansowanie na realizację inwestycji lub zakup materiałów i surowców do produkcji.

Cennik

Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Opłata za przygotowanie wniosku od 390zł netto *
Prowizja od wartości pożyczki od 0,0% do 0,9% *

Opłata 0zł/0% obowiązuje, jeżeli wniosek o pożyczkę jest składany do funduszu pożyczkowego, z którym współpracujemy
* – opłata oraz prowizja ustalane są indywidualnie i są uzależnione od wartości pożyczki oraz złożoności projektu

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka musi być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

• zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
konstrukcja mechaniczna
• zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem,
• zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego,
• rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowych,
• inne przedsięwzięcia wspierające działalność gospodarczą przedsiębiorców.

Pożyczkobiorca nie można w żadnym wypadku przeznaczać pożyczki na cel prywatny niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej!!!