Faktoring


Oferta

Współpracujemy z faktorami, którzy gwarantują elastyczne podejście do klienta, dzięki czemu możliwy jest faktoring tylko z jednym odbiorcą lub faktoring przy niskim poziomie obrotów. Gwarantujemy prosty system rozliczeń.
• faktoring z regresem
• faktoring bez regresu
• faktoring eksportowy
• faktoring zamówieniowy
• faktoring wymagalnościowy
• faktoring pakietów należności o niskich nominałach
• faktoring odwrotny

Klasyczny faktoring pozwala sfinansować sprzedaż realizowaną z odroczonym terminem płatności, dzięki czemu faktorant, otrzymuje pieniądze niemalże od razu po wystawieniu faktury bez konieczności oczekiwania na wpływ należności od odbiorcy.

Faktoring jest często uważany za substytut kredytu, co nie jest do końca słuszne. Efekt finansowy jaki można uzyskać przy wykorzystaniu faktoringu jest nieco inny niż przy zastosowaniu kredytu. Faktoring umożliwia przede wszystkim skrócenie poziomu i cyklu należności, a zatem oddziałuje na aktywa firmy, natomiast kredyt zmienia strukturę pasywów. Wbrew pozornej prostocie, faktoring ze względu na złożoność opłat faktoringowych bywa nieraz instrumentem nieco bardziej skomplikowanym niż kredyt.

Faktoring zamówieniowy

Ta forma faktoringu wspiera przedsiębiorcę wtedy, gdy ma szansę na realizację dużego intratnego zamówienia czy kontraktu, którego skali i kosztochłonności nie przewidywał. Usługa łączy w sobie walory kredytu obrotowego oraz klasycznego faktoringu.

Faktoring pakietów należności o niskich nominałach

Firmy posiadające rozbudowany portfel powtarzalnych odbiorców, generujących należności o stosunkowo niskich nominałach, mogą uzyskać finansowanie swoich należności nawet do 60% ich wartości.

Faktoring wymagalnościowy

Przy faktoringu wymagalnościowym, środki wypłacane są dopiero w momencie bezskutecznego upływu terminu płatności. Okres finansowania biegnie, więc od wskazanego terminu do czasu faktycznej zapłaty przez Dłużnika faktoringowego. Faktoring wymagalnościowy przeciwdziała powstawaniu zatorów płatniczych w przedsiębiorstwie.