691 904 119 strattek@poczta.pl
Jak obliczyć najniższy rabat? – zadanie

Jak obliczyć najniższy rabat? – zadanie

Każdy przedsiębiorca dąży do obniżenia kosztów, dlatego przygotowaliśmy zadanie, które pozwoli ocenić jak radzicie sobie Państwo z tym zagadnieniem. Problem dotyczy kosztu rabatu udzielanego klientowi. Zadanie: Wyobraź sobie, że klient zamierza kupić od twojej firmy towar o wartości 10.000 zł netto. Jednocześnie zgodnie z polityką rabatową firmy, klientowi przysługują następujące rabaty: 1) rabat 5% (za dotychczasową kilkuletnią współpracę) 2) rabat 400 zł netto (za zakup w ostatnim kwartale towarów o łącznej wartości powyżej 50.000zł netto) 3) rabat 300zł netto (za zakup jednorazowo towaru o wartości przekraczającej 7.000zł netto) 4) rabat 1% (rabat sezonowy) Rabaty są naliczane po kolei tzn. kolejny rabat jest obliczany od wartości obniżonej o wcześniej naliczony rabat/rabaty. Inaczej mówiąc każdy kolejny rabat jest naliczany od coraz mniejszej wartości. W jakiej kolejności należy policzyć klientowi powyższe rabaty, aby łączna wartość udzielonych rabatów (koszt rabatów) była najmniejsza? Dlaczego łączna wartość udzielonego rabatu zmienia się w zależności od kolejności naliczania rabatów? Kolejność naliczania rabatów można uszeregować na 24 różne sposoby (24 możliwe kombinacje; 4*3*2*1=24) z czego aż cztery kombinacje pozwalają uzyskać najniższy łączny rabat. Dla ułatwienia dodamy, że najniższy możliwy do uzyskania rabat wynosi 1.253,35 zł netto. Odpowiedź: 5% od 800zł to mniej niż 5% od 1000zł. Analogicznie w naszym przykładzie im mniejsza jest kwota, od której obliczamy rabat w procentach, tym mniejszy będzie rabat procentowy wyrażony w złotych jaki otrzyma nasz klient, dlatego najpierw trzeba obniżyć kwotę od której będzie obliczony rabat w % odejmując od wartości sprzedaży (10.000zł netto) rabaty wartościowe (400zł netto i 300zł netto), a dopiero od kwoty jaka zostanie po odjęciu, należy obliczyć wartość rabatów w %, przy czym kolejność naliczania rabatów w %...

Dotacje – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Od 04.04.2016 do 29.07.2016 firmy z całej Polski będą mogły ubiegać się o doatcję na projekty badawczo-rozwojowe (B+R). Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Dotowane są koszty pośrednio lub bezpośrednio związane z prowadzeniem prac rozwojowych lub prac badawczych oraz prac rozwojowych. Więjcej informacji:...