691 904 119 kontakt@strattek.pl

Dostawca udziela naszej firmie kredytu kupieckiego (tj. odroczony termin płatności) na okres 30 dni. Jednocześnie ten sam dostawca oferuje nam skonto (tj. rabat) w wysokości 0,75% od wartości towaru (usługi), jeżeli zapłacimy przed upływem 10 dni (czyli 20 dni wcześniej). Wiemy, że nasza firma nie będzie miała odpowiedniej kwoty przed upływem 10 dni, ale może skorzystać z kredytu w rachunku bankowym oprocentowanym 10% w skali roku. Czy bardziej opłaca się zapłacić dostawcy 30-ego dnia tracąc skonto, czy lepiej skorzystać z kredytu i zapłacić wcześniej (10-ego dnia)? Dla uproszczenia obliczeń możemy założyć, że rok ma 360 dni.

Rozwiązanie

Jeżeli skorzystamy ze skonta i zapłacimy dostawcy przed upływem 10-ego dnia, wtedy zapłacimy za towar (lub usługę) jedynie 99,25% jego wartości (100%-0,75%). Jeżeli nie skorzystamy ze skonta i zechcemy zapłacić dopiero 30-ego dnia wówczas tracimy skonto, a to oznacza że towar (usługa) będzie kosztował nas o 0,75% drożej licząc od wartości po rabacie tj. od 99,25% wartości. Zatem jeżeli nie skorzystamy ze skonta, wówczas kolejne 20-cia dni będą kosztowały naszą firmę następująco:

(0,75/99,25)=0,007557=0,7557%

Żeby porównać koszt skonta udzielonego przez dostawcę z kosztem kredytu, musimy teraz policzyć ile w skali roku kosztuje to skonto. Skoro przed chwilą obliczyliśmy ile kosztują nas kolejne 20-cia dni, jeżeli nie skorzystalibyśmy ze skonta udzielonego przez dostawcę, to teraz powinniśmy policzyć ile jest takich 20-to dniowych okresów w ciągu roku. Można to obliczyć w bardzo prosty sposób. Dla uproszczenia przyjęliśmy, że rok ma 360 dni, wówczas ilość 20-sto dniowych okresów w ciągu roku możemy obliczyć następująco:

(360 dni/20 dni) = 18 

Zatem w ciągu roku (liczonego jako 360 dni) jest dokładnie 18-cie okresów 20-sto dniowych. Żeby obliczyć ile kosztuje nas skonto udzielone przez dostawcę wystarczy teraz pomnożyć obie wartości.:

0,7557%*18= 13,60%

Z powyższych wyliczeń wynika, że skonto udzielone przez dostawcę kosztuje nas 13,60% w skali roku, gdybyśmy z niego nie skorzystali, a zatem jest droższe niż kredyt w banku (10% w skali roku). W związku z tym bardziej opłacalne jest zapłacenie dostawcy przed upływem 10-ego dnia, nawet jeżeli wiąże się to z koniecznością zwiększenia kredytu oprocentowanego 10% rocznie, ponieważ nieskorzystanie ze skonta jest droższe niż kredyt, który nasza firma może zaciągnąć na zapłacenie faktury dostawcy.